top of page

מזל שאול

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

מזל שאול

שווים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

חנה מן

הקדשה:

הורי היקרים זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ניצן שאול

באהבה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהערכה רבה לכל העוסקים במלאכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אילנה יוזיוק

הקדשה:

לטובת אנשים עם צרכים מיוחדים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מזל שאול

באהבה ובהצלחה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רון ואלון מדר שאול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

3,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להצלחה וברכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איתן גלז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורית וניר עוז

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

רונית בדלר

ישר כוח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איציק שאול

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

רינה נגילה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

קדן ואבי קולרן

בהצלחה בכל היעדים למטרה כל כך משמעותית.
יישר כוח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מזל שאול

שם שגריר:

bottom of page