top of page

מיטל זורנו

חיפוש שגריר/ה:

מיטל זורנו

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דותן🙏

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ido journo

עבור נועם היקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אלון ניר-ארגוב

לבן דוד שלי נועם 😸

הקדשה:

צ׳יטה ניר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אייל מיטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה ישר כח

הקדשה:

רועי פייג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אריה זורנו

לנועם היקר מכול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שרה חסין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אוהבים אתכם משפחת ז׳ורנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שיר גבע

לנועמיקו❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

רחמים ומלכה נעים ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מירב יעקב

יישר כח ורפואה שלמה לכולם!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לנועם המתוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל זורנו

שם שגריר:

bottom of page