top of page

רוברט אליזרוב

חיפוש שגריר/ה:

רוברט אליזרוב

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

מרגלית מירזאיב

בריאות טובה והחלמה מהירה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Jenny Ariyeva

Refua Shelema Robert Ben Esya

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

Ira , Leva , Elana Tokov

רוביק היקר שמחים שעברת את המחלה ואתה יכול לעזור לאחרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

Sofiya Ariyeva

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Zhana Ilyazarova

הקדשה:

Refa shalema Robik Ben Esya

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ריטה קוטיקוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

תיתון תיתון

רוברט המון בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אברהם וחיה לוי

רפואה שלמה לרוברט ולכל החולים. בשורות טובות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רחל קורנבליט

רפואה שלמה לרוברט

הקדשה:

שרה בת שולמית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

Jenny Ariyeva

Refua shalema Robert Ben Esya

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

Avy Ariyev

Robert Ilyazarov

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מירה פנחסוב

הקדשה:

רחל בת מזלטוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

Susanna Ariyeva

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

Ariyev Gennadiy

For Refua Shelema Robert Ben Esiya Ve Haika, May G-D always be with you!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

איציק לוי

לרפואת רוברט היקר וכל החולים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

ענבל ייני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוברט אליזרוב

שם שגריר:

bottom of page