top of page

טלי רוטר

חיפוש שגריר/ה:

טלי רוטר

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים
והמתנדבים של העמותה שהיו שותפים לקמפיין המרגש והמוצלח הזה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

יוסי ברק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי רוטר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי רוטר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עטרה מליחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי רוטר

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

שרה שליכטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי רוטר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אשר דיאמנט

עבור מטרה נעלה של עזרה לאנשים בשעת משבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי רוטר

שם שגריר:

bottom of page