top of page

מיכל מקרוב גריילסמר

חיפוש שגריר/ה:

מיכל מקרוב גריילסמר

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

7000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

צבי פיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורן פיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

145

סכום תרומה (₪) 

Yaara Livne

לאישה וההשראה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נטלי גיל כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

סטלה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

תומר שושני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

שושנה מקרוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהונתן מקרוב

הקדשה:

קרלוס קרוצק

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

כרמית שטראוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודית מצא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רונית מאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ורדה לינט

לכל ההורים של הילדים שזקוקים לתמיכה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמר אדלר פלאוט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מקרוב גריילסמר

שם שגריר:

bottom of page