top of page

עדינה וגנר

חיפוש שגריר/ה:

עדינה וגנר

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שלמה וגנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

תולי וחמי ליבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אריק ועדינה חג׳ג׳

כל הכבוד עדינה וגנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

יעל מיכאלי

הקדשה:

יהודה אריה בן חנה ורבקה וגדליה חנוך

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דורון נורמן

הקדשה:

רחל גולגנברג נורמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נח קרסנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ויטוריה מכבי

הקדשה:

גד עזרא

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סיגלית אריאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדינה וגנר

שם שגריר:

bottom of page