top of page

רונן רגב

חיפוש שגריר/ה:

רונן רגב

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

55000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

55000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

2,000

סכום תרומה (₪) 

הילדי קרב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ברני גטניו

יישר כח רונן. אין עליך.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יעקב עזרא

למען העם הארץ ותורת ישראל

הקדשה:

אלי קיי שנפל כח קידוש השם אתמול בהר הבית בירושלים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

משה רוזנבלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נמרוד עצמון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יוסי יוטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

לאוניד צרניאק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

450

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אליהו דויד קיי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אברהם אלעד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ראתב סבאג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

משה פלוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

יוסי קראוס

תבורכו על פעילותכם הציבורית והחשובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אורי דגול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דלית ברכה אלעזר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

1,200

סכום תרומה (₪) 

אריה פישמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

דרור בן נתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ניר רווה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ערן זלצברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דודי ואיילת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ואפי חיר

כל הכבוד !

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ירח דויטשר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עמרי רחמים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה וישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונן רגב

שם שגריר:

bottom of page