top of page

טליה בלזר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

טליה בלזר

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מרדכי ביטון ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אליס עישה בת סעדה יעיש בן תמר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שרה ויצחק בלזר, אדית ופליקס זיסהולץ, שולה ואמנון בן-אור, חנה וחיים פישמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת אפרת כהן רוטמן ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רון ואור בוטבול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

דוד ביטון

הקדשה:

מרדכי ביטון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ציפי אוחנה

הקדשה:

מרדכי ביטון ז״ל, יעיש אוחנה ז״ל, אליס אוחנה ז״ל.

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

גל 🫶🏽

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבישג אילוז יפרח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

משה יהודה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

צורי פיקאר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ריקי חבשוש

הקדשה:

לידיסיה בת חנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דניאל רייכמן. ז׳ק יצחק פרי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

102

סכום תרומה (₪) 

Roei Vaizman

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

טל דן גור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אלינור אוחנה

הקדשה:

בוריס פינסקי ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

לירון יפרח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אביחי ובת שבע מיארה

הקדשה:

מרדכי ביטון ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דניאל ביטון

הקדשה:

מרדכי ביטון ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ענת אשוש

הקדשה:

מרדכי ביטון ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

סימה יפרח

הקדשה:

מרדכי ביטון ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דניאל חג׳ג׳ לוסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

סבא וסבתא בלזר-זיסהולץ-אוחנה-ביטון. לדודים בן-אור

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה בלזר

שם שגריר:

bottom of page