top of page

הילה אדסר

חיפוש שגריר/ה:

הילה אדסר

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

מרים אודסר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה אדסר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה אדסר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עדנה בלימה

לרפואה שלמה לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה אדסר

שם שגריר:

bottom of page