top of page

עמוס רם

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

עמוס רם

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

4444

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

4444

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

350

סכום תרומה (₪) 

דורית רם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

כרמל לוין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביב טסלר

אין עליך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

ניצה שמי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חיה אלוני

יום שלישי היום?

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רוני מרמלשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גל אבידן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רותי ענבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אלי ושיבון לב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לי ריין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

קרן ריין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורגד רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עירית באגון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

צבי רם

צבי רם אלוף העולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

שי רביב

לרפואת פריידל בת מרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת פילד

יישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אחינעם ודורון אלוני

הקדשה:

קפייגין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אבישי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רז דנא

חיימקה שלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יהודית רכס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

222

סכום תרומה (₪) 

ע ש

גדולים, בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אייל זהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בן לב

אלופים!

הקדשה:

צבי לב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ר ק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה! כל הכבוד!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רומן לוי

כל הכבוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אלישבע טסלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

תמר אראל

שכנים שכנים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

444

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אוהב את עמוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמוס רם

שם שגריר:

bottom of page