top of page

ענת אופנהיים

חיפוש שגריר/ה:

ענת אופנהיים

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת אופנהיים

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ענת רפאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת אופנהיים

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ויקי תומר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת אופנהיים

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

נורית ירמיה

יישר כח!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת אופנהיים

שם שגריר:

bottom of page