top of page

גלית מיר

חיפוש שגריר/ה:

גלית מיר

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

רוית צלניק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל קראוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

משה וינברגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

חנה לאה בת שמואל הלוי וחשה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לרפואת חיים צבי בן זלדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

לירן עמילוב

הקדשה:

למילוי נשמת אליהו עמילוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דפנה גבע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אבנר אלירז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ירון שמעון

הקדשה:

רבקה בת שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גלית מיר

בהצלחה למען חדר סנוזלנד במעון תקשורת בראשון לציון.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביבית מסגנוו יצחק

מבורך וחשוב

הקדשה:

תרומה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רחלי זיני

עבור צעד קדימה בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זהבה קארו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסף זכר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

Leigh Bar-Yakov

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מלי אלירז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יניב רווח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלי רווח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירי שני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נועה עמיחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית מיר

שם שגריר:

bottom of page