top of page

אילנה קידר

חיפוש שגריר/ה:

אילנה קידר

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ריבי בן משה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

בני גולדשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נירית כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

צביקה שניר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

זקלין בורוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

סימונה ויינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עדנה פרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איילת בנאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורנה כוכבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעקב מדינה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

צבי הפטל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה קידר

שם שגריר:

bottom of page