top of page

דורית בן יוסף

חיפוש שגריר/ה:

דורית בן יוסף

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

רותי מץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

2,500

סכום תרומה (₪) 

רות וחנן טנא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

עדה גור אריה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יניב טל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרים קיסרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

אביגיל טוליאדנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

פרנסי בלום וישניצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רחלי וגנר

בהצלחה בעבודה המבורכת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דורית בן יוסף

שם שגריר:

bottom of page