top of page

אלייקים רובינשטיין

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אלייקים רובינשטיין

צלילה באילת

שם הקמפיין:

30000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

30000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,750

סכום תרומה (₪) 

דני ליטני

צלילה באילת דבר מהנה לכל אדם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלייקים רובינשטיין

שם שגריר:

bottom of page