top of page

איריס שטיקר

חיפוש שגריר/ה:

איריס שטיקר

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

גבריאל שטרית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

108

סכום תרומה (₪) 

יוסי גריאני

בריאות ובשורות טובות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחל פולק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מירי ואבנר חדד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לזכר הוריי מרי ומשה שטיקר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

110

סכום תרומה (₪) 

ורד אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יפה נוסובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורלי רוזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס שטיקר

שם שגריר:

bottom of page