top of page

דיקלה דיטסהיים

חיפוש שגריר/ה:

דיקלה דיטסהיים

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

1500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דיקלה דיטסהיים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אור האריש

לרפואת הוד יהודה בן חבצלת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דיקלה דיטסהיים

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימית :)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דיקלה דיטסהיים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דיקלה דיטסהיים

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

שרה מורלי

הקדשה:

אמי מורתי זלדה רחל בת נחמה שפרה עה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דיקלה דיטסהיים

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דיקלה דיטסהיים

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אפרת הלימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דיקלה דיטסהיים

שם שגריר:

bottom of page