top of page

מירי נבנצהל

חיפוש שגריר/ה:

מירי נבנצהל

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

דניאל גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד יישר כוח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לזכרו של אבי, אלי ינובסקי ז״ל

הקדשה:

אלי ינובסקי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מיכאל גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ענת רזניק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

רפאל גלסס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ארי ארל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמיר אבני

אתם עושים עבודת קודש. תודה!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מוטי בנסאדון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גיתית יצחקניא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רונית גלס פורת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עידית רובין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ירון בראון

מירי את אלופת עולם צדיקה גדולה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

Noam Kleinfeld

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יעל ואורן מונהייט יהב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלדר זילבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

גידי דוידי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אודליה פייביש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אופיר ויפעת גומא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדר קרת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ריקי סיטבון

שיהיה בהצלחה ותשיגו את מה שאתם רותים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל מרום שפר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי נבנצהל

שם שגריר:

bottom of page