top of page

עינב דמרי

חיפוש שגריר/ה:

עינב דמרי

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אברהם בוקר בן טוני

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

משה בניאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תאיר סייג צור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עינבל ברק

הקדשה:

שמואל אביטל בן עזיזה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

חופית תורגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

דנה עזר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פרט גניש חדד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביה אהרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עלו והצליחו, כמה שזה חשוב ומרחיב את הלב, כל הכבוד עינב

הקדשה:

אסתר רפאל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נוי מלכי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עינב דמרי

שם שגריר:

bottom of page