top of page

אדר ארביב רוטנברג

חיפוש שגריר/ה:

אדר ארביב רוטנברג

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד אדר!!!!! את מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אמא מדהימה שאת אדרי!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בתודה לאדר ארביב שהיא נשמה אחת גדולה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת זיו בן אדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאות זיו בן אדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גלית בן אברהם

הקדשה:

לעילוי נשמת אימי רחל בת גוליה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל ויזמן

להצלחת כל ילדי ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אודליה פייביש

לרפואת זיו שזכה באמא מדהימה❤️

הקדשה:

זהבה ארביב זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מלאכת קודש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עבודת קודש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מאיר רוטנברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עבודת קודש לילדים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נטלי גרפל

בבריאות ואהבה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת זיו המתוק שלנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד לשגרירה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאות כל ילדי ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת זין בן אדר ולמאור עיניים תמידי 🙏🏻

הקדשה:

זהבה בת מזל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת זיו בן אדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

555

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדר ארביב רוטנברג

שם שגריר:

bottom of page