top of page

תמר מילוא

חיפוש שגריר/ה:

תמר מילוא

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

4000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

4000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

דלית רביד המאירי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אבנר גורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איילת רביד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מרגלית כפרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ארז מילוא בנוביץ׳

תמרי שלנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דבורית נצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סיגל הורביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עפרה פ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

חיה בת נעומי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נורית רביד

בהצלחה. כל הכבוד לכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אלישע כפרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ירון רביד

בהצלחה!! כל הכבוד לכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מרים מילה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמר מילוא

שם שגריר:

bottom of page