top of page

נטליה לביד

חיפוש שגריר/ה:

נטליה לביד

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה לכל השגרירים והתורמים המרגשים שעשו גיוס תרומות מדהים למען העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

תום עובדיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

בן קנדל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מיכאל כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

שי ברק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קארין דביר

לכל אחד מגיע לאכול. עבודת קודש

הקדשה:

אילנה וולף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מרה גורודישטיאן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עמית סינטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יפעת טיומקין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חגי בן משה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטליה לביד

שם שגריר:

bottom of page