top of page

רביד טורוז

חיפוש שגריר/ה:

רביד טורוז

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

7000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

גני רוטשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אילנה בת מרגלית וירמחיאל בן בלימה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

רועי חרפק

הקדשה:

יגאל, מישה, יעקב, גניה ויושקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מתן אליקים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מור אופנהיים אברהפ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל בן דוד

הקדשה:

רחל בת שולה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורי שוקרון

חג שמח לכל משפחות ישראל ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איציק כהן צדק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

Ben Salomon

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יוליה רוטשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מאי א ב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

720

סכום תרומה (₪) 

איתמר מאיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעמה קולדוול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חיה אשתר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ברכות לעם ישראל, שלא נדע מחסור או צער לעולם!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד טורוז

שם שגריר:

bottom of page