top of page

לחן ברדה

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

לחן ברדה

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

120

סכום תרומה (₪) 

אוריאל מנחם

אהבת חינם במקום שנאת חינם,תנסו,הרבה יותר עוצמתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שני סיידוף

תבורכי על העשייה ותודה

הקדשה:

יוסף מנחם האבא שלי הכי בעולם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אמנון מנחם

בריאות ושמחת חיים באשר אתם שם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בבון גרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נוי סיטבון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סיגל ברדה

הקדשה:

רנדו שונק ז״ל שנפטר ממחלת הסרטן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מיטב מנחם

הקדשה:

סבא היקר יוסף מנחם זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טושו קבסה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יובל שמעוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סיגל ברדה

הקדשה:

ברדה אוגניה בת רוזה שנפטרה ממחלת הסרטן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לחן ברדה

שם שגריר:

bottom of page