top of page

אדווה עזור

חיפוש שגריר/ה:

אדווה עזור

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

יפה עזור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מאיה עזור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דביר עזור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילנה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

בני יוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודה לוי

להצלחת אדווה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לירן מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אביב קונפינו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירה עזור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רותם מאיוסט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גל גדז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ישראל דובדבני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אדווה עזור

שם שגריר:

bottom of page