top of page

ליהי שוגר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ליהי שוגר

כולנו שונים כולנו שווים

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל התורמים והשגרירים המרגשים שהצליחו לרגש ולסייע לחניכי העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה ליהי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אורי בונפיל

בהצלחה נשמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

💛💙

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל סביון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

עידו אוזן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שרה אפרתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסנת גנץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלמה שוגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליהי שוגר

שם שגריר:

bottom of page