top of page

אייל שטייר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אייל שטייר

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

נורית וורטסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אייל שטייר

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

נדב שטייר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אייל שטייר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

נועה פלג

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אייל שטייר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עומר קמחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אייל שטייר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שלומית שטייר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אייל שטייר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אייל שטייר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אייל שטייר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אייל שטייר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אייל שטייר

שם שגריר:

bottom of page