top of page

אביה אמיר

חיפוש שגריר/ה:

אביה אמיר

כולנו שונים כולנו שווים

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל התורמים והשגרירים המרגשים שהצליחו לרגש ולסייע לחניכי העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

מעיין גניאל

❤️❤️❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביה אמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ציפי בראון

לעלה (עדי) נגב שהוא תמיד יהיה הבית ובלב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביה אמיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אביה אמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביה אמיר

שם שגריר:

bottom of page