top of page

בודה אראל

חיפוש שגריר/ה:

בודה אראל

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואה שלימה של אביאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בודה אראל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עמי אלטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בודה אראל

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

בודה אראל

רכישת ציוד שיקומי לילדי צעד קדימה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בודה אראל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בודה אראל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מוטי גוטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בודה אראל

שם שגריר:

bottom of page