top of page

יואב שדמי

חיפוש שגריר/ה:

יואב שדמי

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

12000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

12000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

יאיר ואיילה שדמי

דליה, יהודה, חנן ולובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עמוס איתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צחי יעקבסון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דותן נחום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אמנון דהן

בהצלחה יואב. אוהב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מאיה פז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יואב בן ארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

75

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רותם ברק

באהבה ובהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אמיר בועז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

450

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהוקרה ובתודה על עשייתכם המופלאה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אורן וסתיו הורוביץ

באהבה והמון הצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גיל אהרונוביץ

💪בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

משפחת קוך

הרחבה צבעון שולטתת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעם כורם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל הרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

מחזור ט עין פרת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

נופי פרת א

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הדר שמעון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אסף וינר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יובל שפי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רותי כפרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נדב עדן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עידו ליבשטין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב שדמי

שם שגריר:

bottom of page