top of page

עתליה דרור

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

עתליה דרור

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ארז לבנון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

עתליה דרור

באהבה מאיריס ואלי חסון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ורד שני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

עתליה דרור

תרומה מורד גלס.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עתליה דרור

באהבה .

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחל ושלמה קירה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אורית שניר

בהצלחה❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מיכל פן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

לידיה סולימני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

מיריק וישראל שניר

רותי וסמדר רבינוביץ אחותיי שחלו וניפטרו מהמחלה הארורה הזו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

טל מהלל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דליה יעקב

מוקדש לדנה ביקוביצקי זל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

בטי ברכה

תבורכו על הפעילות יישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אילן יחזקאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עתליה דרור

באהבה מיהודית לייבוביץ

הקדשה:

לזכרה של בינה פוזין גולדשטיין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

חדוה רייכס

לעתליה,המתנדבת הנצחית.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רותי גיא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נורית אמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עתליה דרור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכל וורד אברמוביץ- נוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רחל זלצברג

הקדשה:

אסתר ודוד זלצברג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חנה גרינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרים עמית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

חנה טל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עדנה ברמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

עודד וקסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

ענת וקסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

עתליה דרור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עתליה דרור

שם שגריר:

bottom of page