top of page

יעל גביש-תבור

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

יעל גביש-תבור

כולנו שונים כולנו שווים

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל התורמים והשגרירים המרגשים שהצליחו לרגש ולסייע לחניכי העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

מיכאל וינטרשטין גביש

בהצלחה בפעולה הנאצלת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביטל רפיביץ

תבורכי!!! אשת חיל עם לב זהב ענק!!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

960

סכום תרומה (₪) 

גדרותים מקסימים

בזכות תושבים מגדרות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שירין גלברד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

משה וויסמן

הקדשה:

טוביה בן צבי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליאת סהר הדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

טל רבין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Elah Alkalay

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ניר גביש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מיכל אבן חיים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לימור כהן כורך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רעיה סמן טוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יעל - תבורכי בכל מעשיי ידייך!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

קרן נימירובסקי גביש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדינה ארבל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ענבל ליבוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חמדה דרורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רותי שמחה פורמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אופאל יושקוב

מעריצה אותך!

הקדשה:

סבתא יעל, דודה רותי ותמיר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

רון רם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל גביש-תבור

שם שגריר:

bottom of page