top of page

אודי רובין

חיפוש שגריר/ה:

אודי רובין

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

שלמה שחטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודי רובין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודי רובין

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

עדי שיפר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודי רובין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אורי בלהה רבינרזון

הקדשה:

תמר ומרדכי רבינרזון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודי רובין

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אילן שחטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודי רובין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ליטל ורונן שחטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודי רובין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אודי רובין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודי רובין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אודי רובין

שם שגריר:

bottom of page