top of page

מרק רנדר

חיפוש שגריר/ה:

מרק רנדר

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

75

סכום תרומה (₪) 

עמוס ציוידאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרק רנדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ללא

הקדשה:

ללא

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרק רנדר

שם שגריר:

75

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לכבוד כל הילדים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרק רנדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרק רנדר

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

מרק רנדר

לזכר אימי ואבי היקרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרק רנדר

שם שגריר:

795

סכום תרומה (₪) 

מרק רנדר

ישר כח לכל השגרירים!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרק רנדר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרק רנדר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יעל רנדר אלבז

לרפואת מרים חוה בת אסתר טובה , צבי רון משה בן אסתר טובה, אסתר טובה בת פייגה מנוחה

הקדשה:

מחלה בריינה בת נחמה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרק רנדר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרק רנדר

שם שגריר:

bottom of page