top of page

מורן זיידה

חיפוש שגריר/ה:

מורן זיידה

מכונות הנשמה למחלקת טיפול נמרץ

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

תומר תומר

עוד נשימה ועוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מורן זיידה

שם שגריר:

750

סכום תרומה (₪) 

משה משה

למען החולים

הקדשה:

יעקב בן יעקב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מורן זיידה

שם שגריר:

4,000

סכום תרומה (₪) 

תומר תומר

עוד נשימה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מורן זיידה

שם שגריר:

bottom of page