top of page

סיגל רפאלי

חיפוש שגריר/ה:

סיגל רפאלי

על סף התהום

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - בזכותכם ללא ספק יהיה להן טוב יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל רפאלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חן כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל רפאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאת ולנשטין

באהבה לבית אוהב

הקדשה:

אילן ארנקרנץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל רפאלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ניב גפן זל ❤

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל רפאלי

שם שגריר:

bottom of page