top of page

שאול כרמלה

חיפוש שגריר/ה:

שאול כרמלה

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

תמר ביטוב

בשם תמר וברוך ... בהצלוה ...

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מלי אדיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רפאל מזרחי

הקדשה:

דוד ישר בן טובה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדן כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עודד דורייב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

שאול כרמלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רות אדיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הודיה אדיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

שרה שאול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דוד חיון

הקדשה:

שירה חיון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אוראל מזרחי

הקדשה:

דוד ישר בן טובה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

גלעד ברר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נוי בסון

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

מזל ושגב לב

בשם עבודת קודש ופעילות ברוכה למען ילדים מדהימים, לחיזוק העמותה שפועלת בהמון נתינה ואהבת חינם.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מלכה מזרחי

באהבה לארז שאול 😍

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אבי שאול

עבור העשייה הברוכה שאתם עושים עבור הילדים המדהימים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שאול כרמלה

שם שגריר:

bottom of page