top of page

אילנה אשכנזי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אילנה אשכנזי

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

99

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בותינה קרדוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

108

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

750

סכום תרומה (₪) 

אורנה וון הוט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ורה טסלר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דליה פיטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

און בוקסר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיטל נעימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

רוית אשכנזי

הקדשה:

לירון וסטהיימר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אמתו גוגנהיים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אסתר כהנא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חביבה רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אלחנן סאבס

עבור כל מי שביכלתנו לסייע לו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ענבר רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

עינת סבג גפני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אירית גיא

הקדשה:

יעקוב קורץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איליה מיטין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מירה לונקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להזדמנות להיות שווים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

הגר קדימה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרית גבסו

הקדשה:

דוד בן פנינה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יותם גוגנהיים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנה אשכנזי

שם שגריר:

bottom of page