top of page

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

חיפוש שגריר/ה:

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

20000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

20000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אליקו שליין

לזכר ששון שרה זל

הקדשה:

ששון שרה בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרחל שרה האהובה לענת ולכל הילדים הנפלאים למשפחה היפה והחזקה העושה טוב של ששון שרה

הקדשה:

ששון שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סתיו וסימו לוצקי חנונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל לאופשטוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

חיה גוטסדינר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ליהי לרר זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אופיר מדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הודיה קלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ילנה לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דליה כהן

ימים טובים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דפנה שטרן

לזכר ששרון שרה זל.

הקדשה:

ששון שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שני שרה

הקדשה:

ששון בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

משפחת שרה

הקדשה:

ששון שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לימור וייצמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אריאלה קלי

כשבתי מתנדבת אצלכם רק להגיד ,כלהכבוד!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אדוה ענבר

לענת ורחל ולמשפחת שרה באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ציון אהרוני בן ציפורה, שושנה אהרוני בת זרוואשן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

עובדיה בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יניב כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שמעון אלמליח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שי שגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ששון שרה בן רחל,ששון ניסים בן פרחה
פרחה ניסים בת רחמה, ואהרון ניסים בן פרחה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

15

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לוטם ברוורמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

למשפחת שרה - שתזכו להמשיך לעשות חסד ומעשים טובים ולהנציח את מורשתו של ששון זל

הקדשה:

ששון שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

עדן סבח

הקדשה:

ששון שרה וחנניה סבח

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רחל שרה

לזכר אבי ששון שרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ששון שרה ז"ל - זוכרים ואוהבים

שם שגריר:

bottom of page