top of page

ינון ערב רמתי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ינון ערב רמתי

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רק לא לאבד תקוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גבו שאול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל פלס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

Jan Ramati

רק בריאות ואשר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ציפי רפפורט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רוי רמתי

לבייבי פיסי קטן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ינון ערב רמתי

שם שגריר:

bottom of page