top of page

מירי מוסאי רחמים

חיפוש שגריר/ה:

מירי מוסאי רחמים

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

לואיזה לאה אשרוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

כהן שי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אורנה גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

גאולה ברזני

בשם בניי היקרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

Dana Avixis

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

הגר גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

לאה שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

תרצה ונעמה פיס ורחמים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

בשמת צורף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יהודה קאפח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

370

סכום תרומה (₪) 

Dorit Zamir

לכל התינוקות המקסימים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

Rikki Benzacar

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אילנה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנה מוסאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מאורי גוטליב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

מיה שטמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורטל ג׳רופי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי מוסאי רחמים

שם שגריר:

bottom of page