top of page

נוער בסיכון

shutterstock_245100133_edited.jpg

נוער בסיכון, וככלל ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה, הינם ילדים או בני נוער החיים במצבים המסכנים אותם בקרב משפחתם ובסביבתם. כתוצאה מכך עלולה להיפגע יכולתם לממש זכויות כגון אלו שנקבעו באמנה לזכויות הילד, מבחינת קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות רגשית, השתייכות והשתתפות חברתית, והגנה מסכנות מצד אחרים.

 

בני נוער בסיכון וסכנה הם מי שעונים על כל התנאים הבאים:

טווח גיליהם הינו בין 12-18 והם בעלי אינטליגנציה תקינה וללא מחלת נפש פעילה.

הם מצויים במצבי סיכון וסכנה ונמצאים על קצה רצף החינוך והטיפול בקהילה.

הם סובלים מ-2 קשיים לפחות מבין אלה:

קשיים רגשיים - קושי ביצירת קשר ואמון, קושי בדחיית סיפוקים, דימוי עצמי נמוך, תחושת ניכור.

התנהגות אסוציאלית - קושי בקבלת סמכות וחוקי מסגרת, קושי להסתגל חברתית, בעיות התנהגות קשות, שוטטות, עזובה, אלימות, שימוש בסמים, דפוסי עבריינות והפרת חוק.

 

מצבים העלולים להביא לסיכון של ילדים ונוער יכולים להיות קשורים בקשיים כלכליים, ובמשברים במשפחה, השתייכות לקבוצות וקשיי הסתגלות בחברה מיעוט, מוגבלות, לקויות למידה, מעבר בין מסגרות, או חיים בסביבה מסכנת.

הגורמים המביאים בני נוער לסיכון

לימודים – כאשר נער נמצא בכיתה בה אין לו יכולת להשתלב מבחינה לימודית, לדוגמה: נער הסובל מבעיות דיסלקציה או היפר- אקטיביות והוא לומד במסגרת כיתתית רגילה, הוא חווה הרגשת תסכול וכישלון חוזרת ונשנית בלימודיו חרף מאמציו לעמוד בקצב הלימוד הכיתתי. הצטברות של רגשות אלו עלולה להביא לכדי בעיות משמעת, בעיות ביקור סדיר, בעיות חברתיות הנובעות מחוסר הערכה בקרב מוריו וחבריו לכיתה, ובעיות נפשיות הכוללות דכדוך, דיכאון, חוסר ביטחון עצמי, סגירות חברתית ועוד. בנוסף, המצב מביא לתסכול מצד ההורים שלרוב אינם מודעים לקושי המיוחד של ילדם, ועל כן מפגינים לעיתים קרובות אכזבה וחוסר הערכה לילדם, דבר העלול להגביר את חוסר ביטחונו העצמי ולגרום לו לנתק מהוריו. כל הקשיים הללו עלולים, בנוסף, להביא את הנער לכדי נשירה ממקום לימודיו, הן מיוזמתו והן ביוזמת המסגרת הלימודית.

 

חברה – כאשר הנער מתמודד עם קשיים במיומנויות התקשורת שלו, כגון: קושי בהיכרות חדשה, חוסר פתיחות, קושי ביצירת ופיתוח שיחה, או לחלופין: אגרסיביות יתר בקשר, חוסר שיתוף פעולה, או אפתיות כלפי אנשים אחרים, נוצר סביבו דימוי בקרב חבריו של טיפוס בלתי חברתי וישנה התרחקות וניכור חברתי מצד חבריו ללימודים כלפיו. כיוון שלנער יש רצון ביצירת קשרים חברתיים, אך הוא מתקשה ליצור אותם ואף משדר שדר חברתי שאינו תואם את כוונותיו האמיתיות, הוא מפתח דימוי עצמי שלילי, מתוך מחשבה כי חבריו ללימודים אינם אוהבים אותו מסיבה שאינה ידועה לו, או ששום אדם אינו צריך אותו. מחשבות אלו עלולות להביא לדיכאון, מחשבות אובדניות, התנתקות מהסביבה, רצון להתנקם בסביבה ועוד.

 

משפחה – התא המשפחתי הוא הבסיס היסודי הנותן לנער ביטחון עצמי, כישורים חברתיים, מקום בטוח לחזור אליו, ועוד. כאשר עוגן זה מתערער, נותר הנער תלוש ומנותק ממקור הביטחון העיקרי שלו. לדוגמה, כאשר נער גדל בבית בו האב מכה את ילדיו או את אשתו, הנער מגיע למסגרת הלימודית לעיתים רבות לאחר שחווה מראות קשים או חווה טראומה גופנית ואף נפשית, והוא אינו פנוי רגשית ומנטלית לעסוק בלימודיו או בקשרים חברתיים, וכתוצאה מכך מצבו בלימודים ובחברה מתדרדר. תוצאה נוספת אפשרית היא, שהנער מסגל לעצמו דפוסי התנהגות דומים לשל אביו כלפי חברים ואנשים אחרים, ומאוחר יותר אף במערכת הזוגית, ומהווה בכך סכנה לסביבתו. בעיות נפוצות נוספות הקשורות במשפחה הן שלום בית, גירושין, אבטלה, מחלה או מוות של אחד מבני המשפחה.

 

משבר זהות – כחלק מתהליכי ההתבגרות העוברים על נער בתקופת ההתבגרות, הנער בונה לעצמו זהות אישית שתלווה אותו לכל ימי חייו, ותהווה בסיס לעולמו המנטלי והרגשי. זהות זו מורכבת מגורמים רבים, ביניהם: זהות מינית, רוחנית, לאומית, חברתית, משפחתית ועוד. לעיתים, במהלך בירור הזהות, עובר הנער משברים של בלבול ערכים או התנערות מערכים, הנובעים ממפגש לא מסודר עם ערכים סותרים, התפרצות יצרים, חוסר הכוונה מבוגרת ועוד. משברים אלו עלולים להביא את הנער לכדי פריקת עול המסגרות המלוות את חייו באופן בלתי מבוקר, משום שהוא חש שהן אינן עונות על צרכיו, אינן מבינות ללבו, מגבילות אותו או פשוט אינן נכונות.

 

דימוי גוף נמוך – החברה המערבית בה אנו מצויים כיום משדרת הערכה רבה כלפי מראה חיצוני נאה ואופנתי. על פי צו האופנה, בקרב נערות מראה נאה משמעו בקווים כלליים: רזה, חשוף, גבוה, בולט. בקרב נערים מראה נאה משמעו: שרירי, שזוף, גבוה. כאשר נער או נערה מבקשים למצוא חן בעיני החברה, הם עלולים להיתקל במציאות נתוני גופם שאינה הולמת את רצונם ואת תכתיבי החברה. בעקבות כך, עלול לרדת ביטחונם העצמי, ואף מעמדם החברתי. הם עשויים לנסות לשפר את מראה גופם אף אם הדבר כרוך בצעדים קיצוניים, למשל: לעשות דיאטה מוגזמת עד כדי הגעה לתת-תזונה ואנורקסיה, תוך סיכון עצמי של ממש. לעיתים ההתעסקות בדימוי גופם כה אובססיבית עד שכל עולמם מתרכז סביב גופם, והם מאבדים קשר עם החברה, המשפחה והלימודים.

 

התמכרות – כל נער חשוף, במידה זו או אחרת, לגורמים ממכרים מסוגים שונים. אין הכוונה רק לגורמים המביאים להתמכרויות קשות כגון: סמים קשים וקלים, אלכוהול וסיגריות, אלא גם לגורמים מצויים ומותרים העלולים, על ידי שימוש בלתי מבוקר בהם, להביא להתמכרות. בין גורמים אלו: אוכל, טלוויזיה ומחשב, עבודה, טלפון, ואף לימודים. כאשר הנער מגיע לכדי התמכרות, הוא מאבד איזון בין התחומים השונים בחייו ומזניח את חלקם. הנער המכור מאבד עניין בלימודים, במשפחה, בבילויים, בחברה. הוא משקיע את זמנו וכספו באופן בלתי מבוקר במושא ההתמכרות, ולמעשה אינו שולט בעצמו. בנוסף, הוא מתנתק מכל גורם העלול למנוע ממנו להמשיך בהתמכרותו. לרוב הנער מבין שהוא נמצא במצב בעייתי, אך אין בידו כוח לצאת ממצבו.

shutterstock_1575610192.jpg

מסגרות הטיפול

בעקבות תופעה זו של נוער בסיכון, מיקדו שירותי הרווחה, משרד העבודה ומשרד החינוך מאמצים לטיפול בבעיות השונות של הנוער בסיכון על ידי הכשרת עובדי נוער, שתפקידם לאתר נערים אלו, לחזר אחריהם על מנת להביאם לכדי הסכמה להשתתף בטיפול אישי, לאבחן את הבעיה עימה מתמודד הנער ולעבור עמו תהליך טיפולי, אשר במהלכו יוצפו הבעיות ויוצבו מטרות להתקדמות הכוללת: עבודה אישית של הנער, ועבודה משותפת עם חונכו.

בשנים האחרונות מופעלת תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון, מדובר בתוכנית בין משרדית המשותפת למשרדי הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך, הבריאות, העלייה והקליטה וביטחון הפנים. מטרת התוכנית לשנות את הדרך שבה החברה הישראלית מתמודדת עם ילדים ובני נוער בסיכון ולהיטיב ולעבות את השירותים בקהילה המיועדים להם. עובדי הנוער מסתייעים בעובדים סוציאליים, קציני ביקור סדיר, יועצים, עובדי רווחה ומורים, המפנים אליהם את הנערים אשר הם מאתרים אותם כמצויים בסיכון.

 

כיום, קיימים מספר מסגרות לנערים ונערות בסיכון, הללו נקבעות על ידי המצב הנתון שבו שוהה הנער או הנערה, קיימים פנימיות, מועדוניות, בתי קפה טיפוליים, מוקדי טיפול ובתי אומנה. אלו אופציות הפזורות ברחבי הארץ אשר ההתמחות שלהם משתנה על פי חומרת המקרים אותם הם קולטים. בנוסף מתבצע לעיתים טיפול קבוצתי הכולל טיפול דינמי, המאפשר לנערים הצפה חופשית של בעיות ואתגרים המעסיקים אותם ועוזר להם להתקדם לקראת פתרונם.

Humanity פועלת אל מול העמותות, אל מול התורמים ואל מול הנתרמים אשר משתייכים לאוכלוסיית נוער בסיכון, וזאת על מנת לסייע להם לחיות חיים טובים יותר, ולאפשר להם להתמודד עם בעיותיהם בצורה האפקטיבית ביותר.

bottom of page