top of page

בתי תמחוי

shutterstock_1218132919.jpg
shutterstock_1218132949.jpg

בתי התמחוי הינם מסעדות המשמשות למתן ארוחות, בחינם או במחיר מזערי עבור נזקקים שאין ידם משגת לרכוש מזון לעצמם. יותר מ-24 אלף נזקקים אוכלים מדי יום בכ-150 בתי תמחוי ברחבי הארץ. בין הסועדים ניתן למצוא אוכלוסייה מכל חתך הגילאים – גלמודים וזקנים שכוחם תש, עולים חדשים שלא נקלטו כראוי, חולים שכושר העבודה שלהם אבד, ואפילו ילדים ובני-נוער ממשפחות מפורקות.

 

בלשון חז"ל המילה תמחוי מתארת קערה גדולה עבור תבשילים שונים שהכניסו נדבנים לתוך הקערה עבור העניים, וכבר הם השאילו אותה לכינוייה את מגבית המצרכים הקהילתית. שימוש שנעשה במגשיות מסוג זה לחלוקת אוכל לנזקקים, היה ביסוד השם "בית תמחוי".

 

בתי התמחוי מנוהלים על בסיס התנדבותי והפעלתם מבוססת על תרומות כספיות ותרומות של עודפי מצרכים ותבשילים ממסעדות, ממטבחים, מאולמי אירועים וכדומה. התלות בתרומות ספורדיות גורמת לכך שפעילות בתי התמחוי אינה מובטחת ועלולה להיקטע בגלל חוסר באמצעים. בתי התמחוי פתוחים 5-7 ימים בשבוע. בכל בית תמחוי סועדים בין עשרות לאלפי נזקקים ביום. כלל עמותות המזון מאכילות בבתי התמחוי עשרות אלפי נזקקים ביום.  

 

לבתי התמחוי מגיעים אנשים מהשוליים, שבורי גוף ונפש, שאינם מנהלים אורך חיים נורמטיבי, וחלקם חסרי בית. בתי התמחוי מאפשרים לקיים את הצורך הבסיסי של האדם שהינו אכילת מזון מספר פעמים ביום, רבים מהאנשים שמגיעים שרעבים לפת לחם מוצאים בבתי התמחוי קרש הצלה בסיסי עבור חייהם.

Humanity פועלת אל מול העמותות, אל מול התורמים ואל מול הנתרמים אשר נעזרים ומסתייעים בבתי התמחוי, וזאת על מנת לסייע להם לחיות חיים טובים יותר, ולאפשר להם להתמודד עם בעיותיהם בצורה האפקטיבית ביותר.

shutterstock_1509792866.jpg
shutterstock_1546483745.jpg
bottom of page