תחומי פעילות

Humanity פועלת במספר רב של מגזרים ובתחומי פעילות רבים, וזאת מתוך כוונה ורצון לגעת ולהגיע למרבית האוכלוסיות המתמודדות עם מגוון בעיות, ולאפשר להן מתן סיוע אפקטיבי ומירבי בגיוס תרומות לפתרון בעיותיהם.

Humanity פועלת מול עמותות, מול ארגונים ואוכלוסיות מעוטי יכולת במספר מגזרים ותחומי פעילות רבים כגון:

Humanity    You Care, You Share, You Change!

כתובת: ת.ד 121, הוד השרון, מיקוד 4510101  |  טלפון: 077-2050835  |  פקס: 077-4703441  |  אימייל: office@humanityltd.com