top of page

איך זה עובד?

1.jpg
shutterstock_573300148.jpg

Humanity פיתחה מתודולוגיה חדשנית לגיוס תרומות המונים הפועלת בצורה אקטיבית המאפשרת לעמותות ולנזקקים לגייס תרומות ביצירת קשר אישי וישיר מול התורם ומאפשרת בניית קמפיין המותאם באופן אישי לעמותה ולנתרם, על מנת לגייס תרומות בצורה האפקטיבית ביותר.

 

אז איך זה עובד?

צוות Humanity מבצע קשר ישיר או עקיף עם מנהל העמותה או הנתרם.

מתבצע אפיון מעמיק של תחום פעילות העמותה, יחד עם הבנת צורכי העמותה והנתרם.

מתבצעת הגדרת הצרכים של העמותה או הנתרם. צרכים אלו יהוו את הנושאים המרכזיים של הקמפיין לגיוס התרומות עבור העמותה או הנתרם.

Humanity יחד עם מנהל העמותה או הנתרם מגדירים את כמות שגרירי התרומות הפוטנציאליים שיכולים להתגייס לטובת הקמפיין. השגרירים הינם לרוב: בני המשפחות מקרבה ראשונה, מתנדבים בעמותה, עובדי העמותה והחניכים (על פי מידת יכולתם).

מתבצעת הכנה של חומר שיווקי רלוונטי וייעודי בצורה מקצועית עבור הקמפיין לגיוס תרומות .

מתבצעת השקה של הקמפיין יחד עם השגרירים שמקבלים הדרכה מפורטת: על אופן גיוס התרומות מהמעגלים החברתיים והמשפחתיים הקרובים אליהם, על אופן הפנייה לתורמים הפוטנציאליים, שיחות טלפוניות, שליחת אימיילים, הודעות טקסט, העלאת פוסטים ברשתות החברתיות וכדומה.

בניית הקמפיין

- הקמפיין יבנה באופן מדוקדק ויכיל את מתודולוגיית השיווק הייחודית של Humanity להצלחת גיוס התרומות

- ייבחר שם ייעודי לקמפיין

- יוגדרו הצרכים העיקריים של העמותה והנתרם שעבורם מגייסים את התרומות

- יתבצע תיחום לוח זמנים מוגדר של הקמפיין

shutterstock_1390746059.jpg
shutterstock_454950955.jpg

שלבי הקמפיין והשגרירים

Humanity משלבת טכנולוגיה מתקדמת וחשיבה יצירתית יחד עם בניית מתודולוגיה ייחודית בין התורם ובין מגייס התרומה, מתוך כוונה להשיג אפקטיביות מרבית בהצלחת גיוס התרומות הנדרשות לנתרם, ולשם כך מתבצעים מספר השלבים בקמפיין:

 

הגדרת יעד תרומה אישי לכל שגריר במערכת הטכנולוגית הייחודית של Humanity - כל שגריר קובע בעצמו יעד כספי התחלתי בו הוא מעריך שיוכל לעמוד על פי כמות התורמים הפוטנציאליים אותם הוא מעריך ומאמין  שיוכל לגייס.

לכל שגריר מונפק לינק לדף אישי במערכת הטכנולוגית הייחודית של Humanity והוא מעביר אותו לרשימת התורמים הפוטנציאלים אותם הוא מעוניין לגייס לקמפיין.

כל תורם המבצע תרומה עבור הקמפיין נרשם בדף האישי של השגריר (תחת שמו או בעילום שם) ותרומתו מצטברת לסכום התרומה של השגריר.

המערכת הטכנולוגית הייחודית של Humanity מנהלת בצורה זו את כל הקמפיין, כך שבכל רגע ניתן לראות את יעדי גיוס הכספים אל מול גיוס הכספים והתרומות בפועל.

כל שגריר יכול לראות בכל רגע נתון ובזמן אמת את כמות התרומות שהצליח לגייס, מי התורמים שהצליח לגייס (בהנחה שתרמו ללא עילום שם), והאם הוא עומד ביעד התרומה שקבע או שהוא רוצה לשנותו.

Humanity ביחד עם מנהל העמותה או הנתרם, יחליטו על מועד סיום הקמפיין בהתאם לתוכנית הקמפיין שנקבעה מול התוצאות בפועל, ויתבצע סיכום של הקמפיין ובדיקת עמידה ביעדיו.

Humanity מאמינה שלתורם חשוב מאוד לדעת שתרומתו מגיעה לעמותה אליה הוא תורם, ושתרומתו משמשת את העמותה בעבור הצורך שהוגדר בלבד ולא עבור צרכים אחרים. לכן בתום הקמפיין ובעת השלמת ביצוע היעדים הלכה למעשה של גיוס התרומות, יתבצע עדכון אישי לכל תורם באימייל של תוצרי הקמפיין בפועל, על מנת שהתורם יוכל לראות את ביצוע השימוש בתרומתו בפועל וכיצד היא שיפרה את חיי האוכלוסייה שעבורה בוצעה התרומה.

bottom of page