top of page

אופירה חכם

חיפוש שגריר/ה:

אופירה חכם

רוני רוצה לעמוד לבד

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - ובזכותכם שגרירים יקרים ותורמים יקרים רוני הגשימה את החלום שלה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרוני באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה חכם

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שרון שוורץ משעלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה חכם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נוי הדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה חכם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אופירה חכם חליפה

לרוני המתוקה ב-❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה חכם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קובי בוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה חכם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אירנה בן דוד

לרוני בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה חכם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונית צמח

רוני יקרה, אמן שיתגשם החלום😘 המון בהצלחה!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אופירה חכם

שם שגריר:

bottom of page