לתרומה
_edited.jpg

 מספר השגרירים

 מספר התורמים

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

50%

אתם לא לבד

אתם לא לבד

דאנא

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

10,000,000

יעד תרומה (₪)

20,000,000

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אורלי שדה

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

5500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

איילה גולדברג

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אנה שהם

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אריאלה שקד

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

ברכה ברגר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

גילי שטיינר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

גלית וגנר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

דליה גולדשטיין

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

דליה זמיר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

ורדה גרין