top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

דובוני החלמה

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

4000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אבישי וחנהלה

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5555

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אודהליה קדוש

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אוריאל לוי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורלי ונטע קרסו

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורלי רפאלי-גריסרו

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

7500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אילנה קונסטנטינובסקי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

15000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אלי קלמן דלל

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

1000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אליס לשצינסקי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אלכסנדרה קרייניקוב

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

1800

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אמיר אלמדו

bottom of page