top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

נותנים תקווה

נותנים תקווה

העמותה הישראלית לסרטן ריאה

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אדווה פוטזניק חדד

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אופירה שהם

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

12000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורי איס

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

15000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורנה ואנטוני גלגוט

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אירית-נוי לוויט

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אלי פדר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אנג'ליקה אלעזר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אקסלרד עדה

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אריאל קוסקין

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

בתחן סוגבקר

bottom of page