top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

הזדמנות להיות שווים

הזדמנות להיות שווים

שלהבת - שילוב נכים בסביבה תומכת

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אבי בן ז'נו

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

Ziva Sagi זיוה שגיא

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

sara sherman שרה שרמן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

7500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אבי ישי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

6000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

7500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אוריאל אהרונוב

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אוריה ביטון

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

איילה צרור

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אילה שיפמן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

6000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אילנה אשכנזי

bottom of page